โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป (โครงการทวิศึกษา ไตรภาคี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป (โครงการทวิศึกษา ไตรภาคี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอขอบคุณนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้องค์กรของเราเข้มแข็ง มีคุณภาพ พร้อมในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่มีความหลากหลายเหมาะกับการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิตอล ขอขอบคุณครับ
 ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก
20201117044025.jpg - โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป (โครงการทวิศึกษา ไตรภาคี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | https://watpaka.ac.th 20201117044026.jpg - โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป (โครงการทวิศึกษา ไตรภาคี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | https://watpaka.ac.th 20201117044027.jpg - โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป (โครงการทวิศึกษา ไตรภาคี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | https://watpaka.ac.th 20201117044028.jpg - โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป (โครงการทวิศึกษา ไตรภาคี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | https://watpaka.ac.th 20201117044029.jpg - โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป (โครงการทวิศึกษา ไตรภาคี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | https://watpaka.ac.th 20201117044030.jpg - โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป (โครงการทวิศึกษา ไตรภาคี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | https://watpaka.ac.th 20201117044031(1).jpg - โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป (โครงการทวิศึกษา ไตรภาคี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | https://watpaka.ac.th 20201117044031.jpg - โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป (โครงการทวิศึกษา ไตรภาคี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | https://watpaka.ac.th 20201117044032(1).jpg - โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป (โครงการทวิศึกษา ไตรภาคี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | https://watpaka.ac.th 20201117044032.jpg - โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป (โครงการทวิศึกษา ไตรภาคี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | https://watpaka.ac.th 20201117044033.jpg - โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป (โครงการทวิศึกษา ไตรภาคี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | https://watpaka.ac.th 20201117044034(1).jpg - โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป (โครงการทวิศึกษา ไตรภาคี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | https://watpaka.ac.th 20201117044034.jpg - โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป (โครงการทวิศึกษา ไตรภาคี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | https://watpaka.ac.th 20201117044035.jpg - โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป (โครงการทวิศึกษา ไตรภาคี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | https://watpaka.ac.th 20201117044036.jpg - โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป (โครงการทวิศึกษา ไตรภาคี) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | https://watpaka.ac.th