นางณัฐสินี หลักวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา คนใหม่ ได้พูดคุยพบปะกับนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า

นางณัฐสินี หลักวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา คนใหม่ ได้พูดคุยพบปะกับนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า พร้อมแจ้งวิสัยทัศน์ จุดเน้นการบริหารงาน และแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนานักเรียน พัฒนาโรงเรียน ให้นักเรียนได้รับทราบ และขอแสดงความยินดีกับกับคุณครูบรรจุใหม่ทั้งหมด5ท่านที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยกันพัฒนาเด็กป่าคาของเราให้มีวิชา ความรู้ และเจริญก้าวหน้าต่อไป
 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์
20201117035101(1).jpg - นางณัฐสินี หลักวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา คนใหม่ ได้พูดคุยพบปะกับนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า | https://watpaka.ac.th 20201117035101.jpg - นางณัฐสินี หลักวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา คนใหม่ ได้พูดคุยพบปะกับนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า | https://watpaka.ac.th 20201117035102(1).jpg - นางณัฐสินี หลักวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา คนใหม่ ได้พูดคุยพบปะกับนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า | https://watpaka.ac.th 20201117035102(2).jpg - นางณัฐสินี หลักวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา คนใหม่ ได้พูดคุยพบปะกับนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า | https://watpaka.ac.th 20201117035102(3).jpg - นางณัฐสินี หลักวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา คนใหม่ ได้พูดคุยพบปะกับนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า | https://watpaka.ac.th 20201117035102.jpg - นางณัฐสินี หลักวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา คนใหม่ ได้พูดคุยพบปะกับนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า | https://watpaka.ac.th