ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 23 เมษายน 2567

ประกาศโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 23 เมษายน 2567 ดาวน์โหลดไฟล์