กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามความถนัดและความสนใจโดยการจัดการเรียนการสอนแบบเลือกเรียนวิชาชีพที่ตนเองอยากเป็นในอนาคต ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กสู่เส้นทางอาชีพของตนเองต่อไปในอนาคต
 แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล
20230804021527.jpg - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ | https://watpaka.ac.th 20230804021704.jpg - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ | https://watpaka.ac.th 20230804021705.jpg - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ | https://watpaka.ac.th 20230804021706(1).jpg - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ | https://watpaka.ac.th 20230804021706.jpg - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ | https://watpaka.ac.th 20230804023209.jpg - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ | https://watpaka.ac.th 20230804023210.jpg - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ | https://watpaka.ac.th 20230804023211(1).jpg - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ | https://watpaka.ac.th 20230804023211.jpg - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ | https://watpaka.ac.th 20230804023212(1).jpg - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ | https://watpaka.ac.th 20230804023212.jpg - กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ | https://watpaka.ac.th