ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อหนัง..

ประกาศโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

ประกาศ ยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2567

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566

โดยการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย แชร์บอล กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน

วันคริสต์มาส

วันเด็ก

Educational Opportunity for a Good Quality of Life

Educational Opportunity for a Good Quality of Life (Bilateral Education, Tripartite) Watpakacharoenw..

หลักเกณฑ์ในการเข้าประชุมผู้ปกครอง

หลักเกณฑ์ในการเข้าประชุมผู้ปกครอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง(ทวิศึกษา) และสา..