ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

ประกาศ ยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2567

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566

โดยการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย แชร์บอล กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน

วันคริสต์มาส

วันเด็ก

Educational Opportunity for a Good Quality of Life

Educational Opportunity for a Good Quality of Life (Bilateral Education, Tripartite) Watpakacharoenw..

ภาพกิจกรรม

งานวันเด็กโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 2567

กีฬาสีวันแรกของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

การแข่งขันกองเชียร์และแข่งชักเย่อของนักเรียน

วันคริสต์มาส

ตามรอยพ่อสอน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วีดีโอ Cinematic กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

วีดีโอ Cinematic กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ

ทางบริษัทครีเอทแม็คคาโทรนิคจำกัดได้ส่งบุคลากรที่มีความรุ็ความสามารถ เข้ามาสอนนักเรียนหลักสูตรห้องเรี..