ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ด้วยวิธ..

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ..

ประกาศโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ด้วยวิธี..

ประกาศโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

ประกาศ ยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2567

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566

โดยการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย แชร์บอล กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน

วันคริสต์มาส

ภาพกิจกรรม

งานวันเด็กโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 2567

กีฬาสีวันแรกของโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

การแข่งขันกองเชียร์และแข่งชักเย่อของนักเรียน

วันคริสต์มาส

ตามรอยพ่อสอน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วีดีโอ Cinematic กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

วีดีโอ Cinematic กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ

ทางบริษัทครีเอทแม็คคาโทรนิคจำกัดได้ส่งบุคลากรที่มีความรุ็ความสามารถ เข้ามาสอนนักเรียนหลักสูตรห้องเรี..