ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

ภาพกิจกรรม

ตามรอยพ่อสอน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วีดีโอ Cinematic กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

วีดีโอ Cinematic กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ

ทางบริษัทครีเอทแม็คคาโทรนิคจำกัดได้ส่งบุคลากรที่มีความรุ็ความสามารถ เข้ามาสอนนักเรียนหลักสูตรห้องเรี..

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา..

คณะครูช่วยกันดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน / อาคารเรียน และบริเวณโดยรอบ ก่อนปิดภ..

คณะครูช่วยกันดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน / อาคารเรียน และบริเวณโดยรอบ ก่อนปิดภาคเรียนเพื่อเด็กป่าค..

นางณัฐสินี หลักวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา คนใหม่ ได้พูดคุยพบป..

นางณัฐสินี หลักวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา คนใหม่ ได้พูดคุยพบปะกับนักเรียนในกิจกรร..